ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

UNITED GROUP UFS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu doğrultuda Çevre Yönetim Sistemi uygulanarak sistemimiz periyodik olarak değişen koşullarda gözden geçirilecek ve çevre performansımız sürekli olarak arttırılmaya çalışılacaktır.

Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uyulacak,
  • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler alınacak ve her yıl hedefler konularak sürdürülebilir gelişme sağlanacak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınacak,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilecek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutulacak,
  • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, tedarikçiler ve müşterilerimizle iş birliği sağlanarak, ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi standardımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışılacaktır.

İş yerimizdeki tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz bu amacı gerçekleştirmek için iş birliği içinde çalışacaklardır.

Her Birim sorumlusu, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.